Ερώτηση της Βουλευτή για την αξιοποίηση των χρημάτων από τις ανεμογεννήτριες στα Διλινάτα

"Προς τους κ. Υπουργούς 1) Εσωτερικών και 2) Οικονομίας

Ερώτηση της Βουλευτή για την αξιοποίηση των χρημάτων από τις ανεμογεννήτριες στα Διλινάτα

Θέμα: «Αξιοποίηση χρημάτων από Α.Π.Ε. προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος»

Σελίδα 37 από 328