Γεώργιος Μολφέτας

¨Το μεγαλύτερο χωριό απ’όσα πήγες κι είδες, η γη πετρώδης και σκληρά παράγουσα νταήδες. Χωριό πολύ φιλότιμο κι ανδρειωμένο μέρος, ο κόσμος τις απόκριες ντύνεται σκουμποέρος…¨

Γεώργιος Μολφέτας

Δηλινάδες υπό την πολεμική σημαία του Αγίου Μάρκου, στα 1734

Φωτογραφία του Orestis Kappatos.

 

Η Βενετική διοίκηση χρησιμοποιούσε πολύ συχνά, ξένους μισθοφόρους για τις στρατιωτικές ανάγκες της «Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου». Οι πρώτες τακτικές στρατολογίες πεζικάριων, άρχισαν στις αρχές του 16ου αιώνα. Πολλά χρόνια πριν, είχε προηγηθεί η ναυτολόγηση , για την στελέχωση των γαλερών και των λοιπών πλοίων του στόλου. 

Η Βενετία κατά τoν 18ο αιώνα, είχε δημιουργήσει και εκπαιδεύσει έντεκα τάγματα, στελεχωμένα με μισθοφόρους από τις κτήσεις της, σε Δαλματία & Επτάνησα, αλλά και από Έλληνες των τουρκοκρατούμενων περιοχών και λοιπούς Βαλκάνιους. Κάθε τάγμα περιελάμβανε οκτώ λόχους των 54 ανδρών. Βασικά κέντρα συγκέντρωσης και εκπαίδευσης των ανδρών αυτών, υπήρχαν σε περιοχές της ιταλικής χερσονήσου, αλλά και στην Κέρκυρα. Σε έγγραφο της Βενετικής διοίκησης, έτους 1734, την μελέτη του οποίου επιμελήθηκε ο Γεώργιος Πλουμίδης, καταγράφονται 169 Κεφαλλήνες & Ιθακήσιοι, σε έξη λόχους με σχεδόν αμιγή ελληνική στελέχωση, εκ των οποίων ένας φέρει ονομασία «Λόχος Κεφαλληνίων» με έδρα το Λενιάγκο της Βερόνα. Σε αυτούς τους λόχους βρίσκουμε ονόματα από διάφορες περιοχές του νησιού αλλά και πέντε από τα Δηλινάτα (δυο εκ των οποίων βαθμοφόροι).

Φωτογραφία του Orestis Kappatos.

 

Ακολουθούν τα ονόματα : 
Sargente Athanasio Peffani στον 6ο λόχο
Caporal Spiro Cacurato στον 6ο λόχο
Gianni Langussi στον 3ο λόχο
Alippio Massarachi στον 6ο λόχο 
Constantin Cacurato στον 6ο λόχο

Τα στοιχεία προέρχονται από το βιβλίο « Κεφαλληνιακά χρονικά τόμος 5» της Εταιρείας Κεφαλληνιακών & Ιστορικών Ερευνών , βιβλίο από το αρχείο του Yangos Metaxas, όπου και η μελέτη Γ. Πλουμίδη. 

Ορέστης Καππάτος

 

Φωτογραφία του Orestis Kappatos.